Eden Springs the water and coffee company
Eden ProduktiServiss & PadomiMūsu akcijasEnerģijas avots darbāPar mumsPasutijums Eden klientiem

Galvena Dotted Par mums Dotted Eden Sertifikāti


SERTIFIKĀTI UN DALĪBA BIEDRĪBĀSMēs esam pilnībā akreditēti Latsert un esam biedri valsts un starptautiskajās biedrībās. Tas liek mums nodrošināt katram darbības virzienam atbilstību augstiem standartiem un piegādāt tikai labākās kvalitātes ūdeni un kafiju.

WE

BRWA un WEMēs esam WATERCOOLERS EUROPE un BALTIC REGIONAL WATERCOOLER ASSOCIATION (BRWA) organizāciju biedri, kas izdod veselības un drošības priekšrakstus, kurus jāievēro visiem dzeramā ūdens ražotājiem Eiropā, izplata starptautiskos nozares normatīvus un nosaka vietējos standartus, dažkārt vēl prasīgākus, nekā šie normatīvi. Organizāciju biedri stingri kontrolē ražotājdarbības godīguma principus un produktu kvalitāti. Viens no priekšnosacījumiem lai kļūtu par biedru ir piekrist negaidītiem uzņēmumu un to struktūrvienību auditiem un stingrai kontrolei,
sākot ar uzpildīšanas procesu un beidzot ar sakārtotu vidi ap ražotnēm!


LATSERT

LATSERT ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTSAr šo Latvijas sertifikācijas centrs apliecina, ka dzeramais ūdens EDEN atbilst LR MK noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, LR MK noteikumiem Nr. 158, LR MK noteikumiem Nr. 964 un tiek ražots, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas EK Nr. 852/2004.
NSF

NSF SERTIFIKĀTSAr šo starptautiskā auditoru kompānija NSF apliecina, ka uzņēmums „Eden Springs Latvia” ir ikgadējo auditu dalībnieks un tam piederošajā ūdens ražotnē ir veikts audits un tā ir atzīta par atbilstošu pēc EBWA izstrādātajām higiēnas, kvalitātes un labas ūdens ražošanas prakses prasībām.PVD

PĀRTIKAS UZŅĒMUMA ATZĪŠANAS APLIECĪBAAr šo LR Pārtikas un Veterinārais dienests apliecina, ka uzņēmums „Eden Springs Latvia” spēj pastāvīgi nodrošināt savas darbības un produkcijas (fasēta dzeramā ūdens) atbilstību normatīvajos aktos noteiktām prasībām. Kā arī apliecina, ka uzņēmuma ražotne un ražošanas procesi ir valsts pārraudzībā un tiek kontrolēti.

 

PĀRLIECĪBĀ PAR KVALITĀTI


Mēs piedāvājam unikālu
klientu garantiju
lai Jūs pārliecinātos
par savu izvēli!
ŪDENS AKCIJA

Izmēģiniet vienu
nedēļu par brīvu!
JAUNUMS!
PASŪTIET PRODUKTUS
ONLINE KATALOGĀ!
SAŅEMT PIEDĀVĀJUMU

Pārdošanas daļa
8000 81 81


Kāpēc Eden?

Piegādes visā Latvijā Piegādes visā Latvijā
Kafija un ūdens vienā<br />     piegādē Kafija un ūdens vienā
     piegādē

KAFIJAS RISINĀJUMI

Laiks kafijas pauzei?
Baudiet to kopā ar Eden

Uzzināt vairāk


       Produkti
       Serviss & Padomi
       Mūsu akcijas
       Enerģijas avots darbā
       Par mums
     Kontakti
  • Talrunis: 8000 81 81
  • Sazinaties ar mums
  • Eden Springs Latvia SIA
    Adaži, Rigas gatve 8
    LV - 2164