LATSERT ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

LATSERT ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Ar šo Latvijas sertifikācijas centrs apliecina, ka dzeramais ūdens EDEN atbilst LR MK noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, LR MK noteikumiem Nr. 158, LR MK noteikumiem Nr. 964 un tiek ražots, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas EK Nr. 852/2004. 

 

APSKATĪT SERTIFIKĀTU >>> 

PVD ATZĪŠANAS APLIECĪBA

Ar šo LR Pārtikas un Veterinārais dienests apliecina, ka uzņēmums „Eden Springs Latvia” spēj pastāvīgi nodrošināt savas darbības un produkcijas (fasēta dzeramā ūdens) atbilstību normatīvajos aktos noteiktām prasībām. Kā arī apliecina, ka uzņēmuma ražotne un ražošanas procesi ir valsts pārraudzībā un tiek kontrolēti. 

 

APSKATĪT SERTIFIKĀTU >>> 

NSF SERTIFIKĀTS

Ar šo starptautiskā auditoru kompānija NSF apliecina, ka uzņēmums „Eden Springs Latvia” ir ikgadējo auditu dalībnieks un tam piederošajā ūdens ražotnē ir veikts audits un tā ir atzīta par atbilstošu pēc EBWA izstrādātajām higiēnas, kvalitātes un labas ūdens ražošanas prakses prasībām.

 

APSKATĪT SERTIFIKĀTU >>> 

BRWA un WE

Mēs esam WATERCOOLERS EUROPE un BALTIC REGIONAL WATERCOOLER ASSOCIATION (BRWA) organizāciju biedri, kas izdod veselības un drošības priekšrakstus, kurus jāievēro visiem dzeramā ūdens ražotājiem Eiropā, izplata starptautiskos nozares normatīvus un nosaka vietējos standartus, dažkārt vēl prasīgākus, nekā šie normatīvi. Organizāciju biedri stingri kontrolē ražotājdarbības godīguma principus un produktu kvalitāti. Viens no priekšnosacījumiem lai kļūtu par biedru ir piekrist negaidītiem uzņēmumu un to struktūrvienību auditiem un stingrai kontrolei, 
sākot ar uzpildīšanas procesu un beidzot ar sakārtotu vidi ap ražotnēm!