Eden rūpējas par mūsu planētas nākotni

Mūsu oglekļa patēriņš ir neitrāls (CarbonNeutral®) un mēs ar to lepojamies
Par Eden

Lai dotu savu ieguldījumu mūsu planētas saglabāšanā un saudzēšanā, mēs, Eden Springs komanda, esam apņēmušies minimizēt savas CO2 emisijas, ko dēvē arī par oglekļa pēdas nospiedumu*, un uzlabot savu ietekmi uz vidi.

Apvienojot iekšējos samazināšanas pasākumus un oglekļa kredītu** iepirkšanu, saskaņā ar Oglekļa Neitralitātes Protokolu (The CarbonNeutral Protocol) mēs esam samazinājuši savas emisijas līdz absolūtai nullei. Tā rezultātā 2018. gadā mēs esam ieguvuši CarbonNeutral® uzņēmuma statusu.

Eden Springs ir Eiropas lielākais sertificētais CarbonNeutral® ūdens un kafijas pakalpojumu uzņēmums, kas saviem klientiem spēj piedāvāt absolūtas nulles oglekļa produktus visos Eiropas tirgos, kuros strādājam.
Viena no mūsu veiktajām darbībām oglekļa emisiju samazināšanas nolūkā ar vislielāko rezultātu ir pudeļu atkārtota izmantošana. Pirms otrreizējās pārstrādes mēs savas pudeles izmantojam vismaz 50 reizes, samazinot plastmasas materiālu izmantošanu. Attiecīgi, Eden 19 litru pudeles ietaupa apmēram 1000 vienreizējās lietošanas 1L tradicionālās plastmasas ūdens pudeles.
 

Piedāvājam saviem klientiem bioloģiski sadalāmās vai pārstrādājamās glāzītes, lai ļautu tiem kļūt par daļu no mūsu vides aizsardzības stratēģijas un samazinātu parasto plastmasas glāzīšu lietošanu. Eden Springs savā uzņēmumā samazina transporta lietošanu, optimizējot piegādes maršrutus un regularitāti.

Vairāk par mūsu darbībām lasiet šeit >>

Mēs izmantojam100% atjaunojamu enerģiju, kas nosedz elektrības patēriņu visām mūsu darbībām Eiropā, un esam nodrošinājuši sertificēto CarbonNeutral® elektrības lietošanu. Vairāk par to lasiet šeit >>

Eden Springs direktora Antonio Alarcon publikācija par mūsu Carbon Neutral ieguldījumu >>

Kā mūsu klienti var rūpēties par planētas saglabāšanu? Apskatiet EDEN ieteikumus >>

Ūdens patēriņš birojā

*oglekļa pēdas nospiedums - kopējais siltumnīcefekta gāzu (SEG) izmešu apjoms, kas rodas no precēm un pakalpojumiem to ražošanas un lietošanas;

**oglekļa dioksīda kredīts - transaktīvs instruments, kas pārstāv oglekļa dioksīda vienības ekvivalentu, parasti 1t, kas tiek samazināta, likvidēta vai sertificēta/pārbaudīta atbilstoši starptautiski atzītajam standartam. Oglekļa dioksīda kredītus parasti izmanto, lai līdzsvarotu vai kompensētu citur radītās emisijas.