Mains-fed water coolers

Pie ūdensvada pievienojami dzesētāji

Vai kaut kas jums neļauj izbaudīt dabisku minerālūdeni pudelēs? Vai jums ir piekļuve dzeramajam ūdenim? Ja jā, ūdens dzesētāji, kas pievienojami ūdensvadam, piemēram, reversās osmozes automāti vai filtrēšanas automāti, ir lielisks risinājums. Šie automāti piedāvā jums augstas kvalitātes ūdeni, kas pieejams vienmēr un par kuru maksāsiet fiksētu cenu. Automāti, kas pieslēgti Eden tīklam, ir savienoti tieši ar ūdens padeves avotu. Uzstādītie filtri likvidēs daļiņas un kaitīgos elementus, kas nāk no caurulēm, kā arī pārlieku lielu hlora, baktēriju, netīrumu, smaku un garšu apjomu. Automāts nodrošinās ūdeni, kura garša gandrīz neatšķirsies no minerālūdens un kam piemērojama tāda pati kvalitātes garantija.

Saņemt piedāvājumu