Eden Springs water

Ūdens kvalitātes sertifikāti

Mūsu dzeramais ūdens atbilst visiem normatīviem un kvalitātes dstandartiem. Tāpat mūsu ūdens aparāti ir sertificēti un nāk no atbildīgiem piegādātājiem, kas nodrošina ūdens dozatoru iekārtu ilgmūžību un kvalitāti.

Eden Springs kvalificēti un apmācīti tehniķi veic regulāras un striktas dzeramā ūdens pārbaudes ik dienu. Mūsu iemontētajiem ūdens dzesētājiem, kas ņem ūdeni no ūdensvada, mēs izmantojam augstas kvalitātes filtrus no vadošajiem ūdens filtru partneriem - 3M un Brita.

Mūsu ūdens avoti tiek rūpīgi pasarāti no jebkāda veida piesārņojumiem. Mēs izmantojam augsta standarta HACCP metodoloģijas ūdens ieguvē, lai nodrošinātu ka mūsu fasētais ūdens pudelēs ir 100% drošs.

Eden Springs ūdens pudeles atbilst ūdens regulām par dabīgo minerālūdeni, avota ūdeni, fasēto ūdeni un visiem Eiropas un pārtikas dzeramā ūdens drošības tiesību aktiem. Eden Springs ūdens ieguves vietas tiek sertificētas un pakļautas ūdens standarta pārbvaudēm, ko veic apkārtējās vides veselības institūcijas.

Mūs ir akreditējušas nozīmīgākās Eiropas asociācijas: Watercoolers Europe, EDWCA, Eiropas dzeramā ūdens dzesētāju asociācija (European Drinking Water Cooler Association), BWCA un Britu ūdens dzesētāju asociācija (British Water Cooler Association). 

Ūdens ar kvalitātes sertifikātiem

Mūsu oficiālie sertifikāti garantē ūdens kvalitāti

Latsert atbilstības sertifikāts

Ar šo Latvijas sertifikācijas centrs apliecina, ka dzeramais ūdens EDEN atbilst LR MK noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, LR MK noteikumiem Nr. 158, LR MK noteikumiem Nr. 964 un tiek ražots, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas EK Nr. 852/2004. 

Latsert atbilstības sertifikāts
Zaļā karotīte

Zaļās karotītes sertifikāts

Eden Spring Spain is certified with ISO 9001, which guarantees quality in all our work processes.

Zaļās karotītes sertifikāts
BRWE un WE sertifikāts

BRWA un WE

Mēs esam WATERCOOLERS EUROPE un BALTIC REGIONAL WATERCOOLER ASSOCIATION (BRWA) organizāciju biedri, kas izdod veselības un drošības priekšrakstus, kurus jāievēro visiem dzeramā ūdens ražotājiem Eiropā, izplata starptautiskos nozares normatīvus un nosaka vietējos standartus, dažkārt vēl prasīgākus, nekā šie normatīvi. Organizāciju biedri stingri kontrolē ražotājdarbības godīguma principus un produktu kvalitāti. Viens no priekšnosacījumiem lai kļūtu par biedru ir piekrist negaidītiem uzņēmumu un to struktūrvienību auditiem un stingrai kontrolei, sākot ar uzpildīšanas procesu un beidzot ar sakārtotu vidi ap ražotnēm!