TIRGŪ VADOŠAIS UZŅĒMUMS KLIMATA SAGLABĀŠANAS JOMĀ

Mēs mīlam vidi, tāpēc mēs savā darbā par to rūpējamies ikdienas. Kad jūs kļūstat par Eden klientu, jūs ne tikai patērējat ūdeni un gūstat no tā enerģiju, jūs to darāt videi draudzīgā veidā. Paldies, ka palīdzat mums rūpēties par mūsu planētu!

CSR

MŪSU IEGULDĪJUMS

Dabas saglabāšana un atbildīga tās resursu izmantošana atbilstoši mūsu saistībām pret vidi.

Mēs nodrošinām ūdens un kafijas risinājumus bez emisijām, jo atbilstoši sertifikātam par oglekļa neitrālu darbību mēs kompensējam visas CO2 emisijas. Tīrs ūdens un tīrs gaiss.

Mēs esam CarbonNeutral
Carbon footprint

PLASTMASAS IETEKME

Viena no mūsu oglekļa samazināšanas iniciatīvām, ko īstenojam un kam ir vislielākā ietekme uz vidi, ir mūsu pudeļu atkārtota izmantošana.

Mūsu pudeles iespējams atkārtoti izmantot līdz pat 50 reizēm, pirms tās jāpārstrādā.

.RENEWABLE ENERGY

ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA

Mēs izmantojam 100% atjaunojamo enerģiju, lai nodrošinātu elektrības padevi darbam Eiropā, un esam ieguvuši CarbonNeutral® elektrības patēriņa sertifikātu.