Eden Springs Latvia respektēs Jūsu privātumu visu laiku. Eden Springs Latvia neveiks Jūsu personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad Jūs tam būsiet devis īpašu atļauju. Eden Springs Latvia savā darbībā stingri ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus. Tāpēc Eden Springs Latvia ar attiecīgu rūpību izturas pret Jūsu personas datiem un mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem, kas Jums piešķir dažādas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. 

Iesniedzot informāciju, Jūs ļaujat Eden Springs Latvia izmantot šo informāciju tā, kā tas noteikts šajā politikā. Jūs esat atbildīgs par to, lai persona, uzņēmums vai cita organizācija, kuras vārdā Jūs darbojaties, būtu informēta par mūsu privātuma politikas saturu un atļautu Jums rīkoties viņu vārdā darījumos ar mums. 

Eden Springs Latvia pati sekojošajos veidos apkopos un izmantos informāciju, ko Jūs tai sniegsiet:

  • Reģistrējoties un izmantojot vietni sniegtos datus parasti saglabās un izmantos Eden Springs Latvia, lai sazinātos ar Jums, sniegtu Jums ar Pakalpojumiem saistīto informāciju, kā arī Pakalpojumu ikdienas lietošanai un uzlabošanai, ja vien Jūs nebūsiet lūdzis mums to nedarīt.
  • Eden Springs Latvia var periodiski veikt aptaujas.
  • Jebkāda veida Jūsu sniegtajās atbildēs norādītie dati var tikt izmantoti, lai izveidotu lietotāju profilus Eden Springs Latvia pašu lietošanai.
  • Eden Springs Latvia var ievākt noteiktu informāciju laikā, kad Jūs izmantojat šo vietni, tajā skaitā datus par Jūsu operētājsistēmu, pārlūka versiju, domēna nosaukumu un IP adresi, kā arī datus par interneta lapu, no kuras nākat.
  • Šī informācija tiks izmantota, lai uzraudzītu un attiecīgi atjauninātu vietni un Pakalpojumus.
  • Lai uzglabātu informāciju, piemēram, par sesijas identifikatoru un Jūsu Lietotājvārdu, Eden Springs Latvia var izmantot sīkdatnes, lai varētu noteikt to, vai Jūs iepriekš jau esat apmeklējis šo vietni un vai Jūs esat reģistrēts vietnes lietotājs vai nē.

Eden Springs nodos Jūsu informāciju trešajām pusēm sekojošajos gadījumos:

  • Eden Springs Latvia var Jūsu iepriekš sniegtos Datus nosūtīt attiecīgam Datu Sniedzējam, kur šie Dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu Jums piekļuvi ierobežotām noteikta Datu Sniedzēja Satura daļām, vai gadījumā, ja Jūs no Datu Sniedzēja pieprasāt Pakalpojumus, par kuriem nepieciešama apmaksa, vai ja ir nepieciešama Jūsu adrese, lai ļautu Datu Sniedzējam nosūtīt Jūsu pieprasījumu pa pastu.
  • Ja pēc šādiem Datiem ir iespējams Jūs identificēt, Eden Springs Latvia nepārsūtīs šādus Datus bez Jūsu atļaujas. Gadījumā, ja par pakalpojumiem ir nepieciešama apmaksa, vai ir pieprasījums pēc ne-elektroniskiem dokumentiem, šāda atļauja tiks uzskatīta par saņemtu brīdī, kad Jūs aizpildāt attiecīgās formas Eden Springs Latvia mājas lapā. Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu iesniegtie Dati tiktu dzēsti no Eden Springs reģistriem.
  • Jūs jebkurā laikā varat labot savus Eden Springs Latvia iesniegtos datus. Jūs piekrītat atjaunot savus datus, ja tie mainās. Jūs piekrītat, ka Eden Springs Latvia, ja to pieprasa likums, var izpaust Jūsu Datus jebkurai personai, kam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju.