Izdošanas datums: 2018. gada maijs

Pēdējoreiz atjaunināts: 2020.gada maijs  

 

1. IEVADS

Šajā Privātuma politikā (turpmāk – „Privātuma politika”) ir sniegta detalizēta informācija par to, kā Eden Springs Latvia SIA (turpmāk – „EDEN”) izmanto un aizsargā jūsu personas datus mūsu tīmekļa vietnes https://www.edensprings.lv/ (turpmāk – „Tīmekļa vietne”) pārlūkošanas laikā, kā arī jūsu tiesības šajā jomā.

 

Šī Privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, kurus jūs sniedzat vai mēs iegūstam no jums tad, kad jūs piekļūstat Tīmekļa vietnei un izmantojat to, neatkarīgi no tā, vai jūs pārlūkojat Tīmekļa vietni, iegādājaties mūsu produktus vai pakalpojumus, pieprasāt no mums informāciju, sazināties ar mums, iesniedzat pieteikumu vai izmantojat Tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas vai pakalpojumus.

 

EDEN ciena jūsu tiesības uz privātumu un ievēro spēkā esošos datu aizsardzības jomas tiesību aktus, tostarp jauno no 2018. gada 25. maija piemērojamo Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 („VDAR”) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, kā arī visus citus noteikumus, kuri var tikt izstrādāti vai papildināti nākotnē.

 

Mēs iesakām rūpīgi izlasīt mūsu Privātuma politiku, lai pārliecinātos, ka jūs saprotat to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati tad, kad jūs pārlūkojat Tīmekļa vietni.

 

2. KURŠ IR ATBILDĪGS PAR JŪSU DATU APSTRĀDI?

Datu pārzinis ir tā juridiskā persona, kura nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Citiem vārdiem – pārzinis izlemj to, kā un kādiem nolūkiem tiek apstrādāti personas dati.

 

Šīs Privātuma politikas nolūkos datu pārzinis ir EDEN:  Eden Springs Latvia SIA, juridiskā adrese Ādažu nov., Ādaži, Rīgas gatve 8, LV-2164, Latvija; reģistrēts Latvijas Komercreģistrā ar Nr. 40003387808, PVN maksātāja Nr. LV40003387808

3. AR KO JŪS VARAT SAZINĀTIES UZŅĒMUMĀ EDEN PAR SAVU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?

Ja jums ir jautājumi jeb vēlaties saņemt plašāku informāciju par jūsu personas datu apstrādi, jūs varat sazināties ar mums kādā no šiem veidiem:

 

Datu pārzinis: Eden Springs Latvia SIA
Pasta adrese: Ādažu nov., Ādaži, Rīgas gatve 8, LV-2164, Latvija
Tālrunis: +371 8000 81 81

 

Jūs varat sazināties ar mums arī pa e-pastu: GDPR.Inquiries@edensprings.com.

 

4. KAS IR PERSONAS DATI?

Personas dati ir visa informācija, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.

 

5. KĀDUS PERSONAS DATUS APSTRĀDĀ EDEN?

EDEN vāc un apstrādā turpmāk norādītos personas datus šajā Privātuma politikā izklāstītajiem nolūkiem.

 

 1. Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, identifikācijas dokuments (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs vai kods, ārvalstnieka identifikācijas numurs, pases numurs vai uzturēšanās atļauja).

 

 1. Kontaktinformācija: pasta adrese, e-pasta adrese, fiksētā tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs.

 

 1. Darījumu dati: informācija par pirkumiem, pasūtījumiem, līgumiem, rēķiniem un parādu piedziņu, maksājuma līdzekļiem, kā arī bankas norēķinu dati, debetkartes vai kredītkartes dati, piegādes instrukcijas (tikai tad, ja esat izvēlējies sniegt šādus piegādes norādījumus) un visi citi ar jūsu veiktajiem darījumiem mūsu Tīmekļa vietnē saistītie dati.

 

d)           Elektroniskie dati: IP adrese, ierīces veids un ID numurs, pārlūka veids un izmantotā valoda, domēns, no kura piekļūstat Tīmekļa vietnei, pārlūkošanas informācija, darbības Tīmekļa vietnē.

 

EDEN apzināti nevāc datus no nepilngadīgām personām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta nepārprotama viņu vecāku vai aizbildņu piekrišana. Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis 16 gadu vecumu.  Ja jūs zināt jeb jums ir radušās aizdomas par to, ka EDEN rīcībā ir nepilngadīgu personu dati, lūdzam sazināties ar mums jebkurā no šīs Privātuma politikas 2. nodaļā „AR KO JŪS VARAT SAZINĀTIES UZŅĒMUMĀ EDEN PAR SAVU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?” norādītajiem veidiem, un šī informācija tiks dzēsta.

6. PERSONAS DATU VĀKŠANA UN IEGUVE

 

EDEN vāc un apstrādā personas datus, kurus jūs brīvprātīgi sniedzat mums, mijiedarbojoties ar mūsu Tīmekļa vietni, konkrēti:

 

  • pieprasot informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem vai to cenas piedāvājumus,
  • abonējot mūsu apkārtrakstu,
  • reģistrējoties mūsu Klientu zonā vai atjaunojot piekļuvi tai,
  • pārbaudot pakalpojumu pieejamību jūsu mītnes vai atrašanās vietai,
  • iegādājoties EDEN produktus un pakalpojumus,
  • izmantojot jūsu saglabāto maksājuma informāciju turpmākiem darījumiem,
  • lūdzot nodrošināt tehnisko palīdzību vai palīdzību saistībā ar EDEN pakalpojumiem,
  • nosūtot mums savu CV, lai piedalītos personāla atlases procesā.

 

Jums ir pienākums sniegt tikai tādus personas datus, kuri ir nepieciešami EDEN, lai nodrošinātu jums pakalpojumus vai sniegtu jums piekļuvi tām Tīmekļa Vietnes funkcijām, kuras esat pieprasījis.

 

Piemēram, ja vēlaties saņemt EDEN apkārtrakstu, jums būs nepieciešams norādīt mums savu e-pasta adresi. Ja jūs pieprasāt informāciju no mums vai vēlaties, lai mēs ar jums sazināmies, jums ir jānorāda mums šim mērķim nepieciešamā kontaktinformācija. Ja vēlaties iegādāties kādu produktu vai pakalpojumu, kuru EDEN piedāvā savā Tīmekļa vietnē, jums būs nepieciešams citas informācijas starpā norādīt savu pasta adresi, uz kuru nosūtīt jūsu pasūtījumu. Ja jūs nenorādīsiet mums šos personas datus, mēs nevarēsim nodrošināt jums pakalpojumus.

 

Visi Tīmekļa vietnē norādītie lauki (izņemot brīvprātīgās izvēles lauciņi par piekrišanu saņemt  mārketinga paziņojumus un Vienas-Reizes Piegādes klientu piekrišanu EDEN saglabāt debeta / kredītkartes informāciju) ir nepieciešami līguma izpildei.

 

Tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu obligāti aizpildāmie lauciņi ir atzīmēti ar zvaigznīti (*). Ja jūs nenorādīsiet visu prasīto informāciju vai ja mēs saņemsim neierastas vai nepareizas atbildes, mēs nevarēsim apstrādāt jūsu pieprasījumu vai nodrošināt jums attiecīgo pakalpojumu vai vietnes funkciju. 

 

Jebkurā gadījumā jūs apliecināt, ka esat atbildīgs par sniegto datu patiesumu, precizitāti, derīgumu un autentiskumu, un apņematies tos savlaicīgi atjaunināt.

 

Lai pārlūkotu Tīmekļa vietni, nav nepieciešams norādīt mums savus personas datus. Taču, apmeklējot mūsu Tīmekļa vietni, EDEN automātiski un ar sīkdatņu starpniecību vāc šādu informāciju atkarīgā no jūsu pārlūka konkrētajiem iestatījumiem:  IP adrese, ierīces veids un ID numurs, pārlūka veids un izmantotā valoda, domēns, no kura piekļūstat Tīmekļa vietnei, pārlūkošanas informācija, darbības Tīmekļa vietnē. Plašāka informācija ir pieejama mūsu Sīkdatņu politikā.

 

7. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS?  DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TO TIESISKAIS PAMATS

 

Kopumā personas dati, kurus jūs mums sniedzat un kurus mēs iegūstam no jums, tiek izmantoti jūsu pieprasījumu un darījumu apstrādei, augstas kvalitātes apkalpošanas nodrošināšanai un jūsu informēšanai par iespējām, kuras, mūsuprāt, varētu jūs interesēt.

 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 

 1. lai sniegtu jūsu pieprasīto informāciju, tostarp produktu un pakalpojumu cenu piedāvājumus. Šādā gadījumā jūsu piekrišana ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats,

 

 1. lai nosūtītu jums mūsu apkārtrakstu ar EDEN uzņēmumu grupas informāciju, akcijām, kampaņām un jaunumiem par produktiem un pakalpojumiem, un EDEN tirgotajiem un izplatītajiem trešo personu produktiem un pakalpojumiem. Šādā gadījumā jūsu piekrišana ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats,

 

 1. lai pārbaudītu pakalpojumu pieejamību jūsu mītnes vai atrašanās vietā. Šādā gadījumā nepieciešamība pēc jūsu pieprasījuma veikt pasākumus pirms līguma noslēgšanas ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats,

 

 1. lai reģistrētu jūs kā klientu, apstrādātu jūsu darījumus, pārvaldītu mūsu savstarpējās līgumiskās attiecības, sniegtu jums piekļuvi privāto klientu zonai, nosūtītu jums atbilstošu informāciju par produktiem un pakalpojumiem, pasūtījumu piegādi, apkopi, rēķiniem, parādu piedziņu un maksājumiem, apstrādātu darījumus un maksājuma līdzekļus, kā arī veiktu visu citu veidu apkalpošanas saziņu un saziņu saistībā ar kontaktinformāciju un darījumiem, lojalitātes programmu pārvaldību, atlaidēm un akcijām, veiktu apmierinātības aptaujas un ar EDEN tirgoto un izplatītajiem produktiem un pakalpojumiem saistītas aptaujas. Šādā gadījumā jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats, ja esat privātpersona, ir ar EDEN noslēgtā produktu pārdošanas vai pakalpojumu nodrošināšanas līguma izpilde; savukārt ja esat korporatīvais klients, tad tās ir mūsu leģitīmās intereses noslēgt līgumu un sniegt mūsu pakalpojumus uzņēmumam, kurā strādājat vai kuram nodrošināt pakalpojumus,

 

 1. lai izveidotu kontu ar mērķi saņemt piekļuvi Klientu zonai, atjaunotu piekļuvi Klientu zonai un sniegtu jums piekļuvi šajā zonā pieejamajai informācijai un pakalpojumiem: informācijai par jūsu klienta kontu, rēķinu izrakstīšanu un maksājumiem, pasūtījumu veikšanu, informācijai par produktiem un pakalpojumiem, kurus tirgo un izplata EDEN, kā arī lojalitātes programmu pārvaldību, atlaidēm un akcijām. Šādā gadījumā jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats, ja esat privātpersona, ir ar EDEN noslēgtā produktu pārdošanas vai pakalpojumu nodrošināšanas līguma izpilde; savukārt ja esat korporatīvais klients, tad tās ir mūsu leģitīmās intereses noslēgt līgumu un sniegt mūsu pakalpojumus uzņēmumam, kurā strādājat vai kuram nodrošināt pakalpojumus,

 

 1. lai atbildētu uz tehniskā atbalsta vai ar EDEN pakalpojumiem saistītiem pieprasījumiem . Šādā gadījumā jūsu piekrišana un līguma izpilde ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats,

 

 1. lai uzglabātu jūsu datus un sazinātos ar jums par darba iespējām un personāla atlases procesiem EDEN, kā arī pārvaldītu jūsu dalību šādos procesos . Šādā gadījumā jūsu piekrišana ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats,

 

 1. uz jūsu piekrišanas pamata, lai nosūtītu jums mārketinga ziņojumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī EDEN tirgoto un izplatīto trešo personu produktiem un pakalpojumiem, mūsu publikācijas, viedokļu aptaujas, noieta veicināšanas un reklāmas informāciju, kuponus, piedāvājumus (tostarp individualizētus piedāvājumus) un mūsu produktu un pakalpojumu, kā arī EDEN tirgoto un izplatīto trešo personu produktu un pakalpojumu ieteikumus, pamatojoties uz jūsu interesēm un balstoties uz mūsu izveidoto profilu, pa telefonu, pastu, e-pastu vai SMS jeb MMS veidā. Šādā gadījumā jūsu piekrišana ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats,

 

 1. lai garantētu mūsu Tīmekļa vietnes un informācijas drošību. Šajā gadījumā jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt drošu vidi un novērst kaitējumu EDEN sistēmām un lietotāju informācijai, kā arī novērst nesankcionētu piekļuvi EDEN sistēmām un lietotāju informācijai un ļaunprātīgu tās izmantošanu.

 

 1. Iekšējās pārvaldības nolūkiem: plānošanai, resursu piešķiršanai, politiku izstrādāšanai, kvalitātes uzlabošanai, stratēģiskajai analīzei, mārketinga un komerciālajai attīstībai, uzraudzībai, revīzijai, atbilstībai juridiskajiem pienākumiem, un, ja nepieciešams, juridisko pasākumu ieviešanai, juridiskajām vajadzībām, novērtēšanai un ziņošanai. Šajā gadījumā jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses saprast un analizēt mūsu darījumdarbības attīstību, uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī izpētīt mūsu darījumdarbības attīstības un veicināšanas iespējas.

 

 1. Attiecībā uz  sīkdatņu izmantošanu un lietojuma nolūkiem, lūdzam izlasīt mūsu Sīkdatņu politikā.

Šādā gadījumā jūsu piekrišana ir jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

 

Ja datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, jūs to varat atsaukt jebkurā laikā, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi GDPR.Inquiries@edensprings.com, kurā norādīts jūsu vārds, uzvārds un adrese saziņas un pārbaudes nolūkiem, kā arī sniegta nepieciešamā informācija, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu. Jūs vienmēr varat sazināties ar mums kādā no šīs Privātuma politikas 3. nodaļā „AR KO JŪS VARAT SAZINĀTIES UZŅĒMUMĀ EDEN PAR SAVU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?” norādītajiem veidiem.

 

Lūdzam ievērot, ka tirgzinības ievirzes informācijas saņemšana nav nepieciešama tam, lai uzturētu mūsu savstarpējās attiecības. Ja vēlaties nesaņemt tirgzinības ievirzes ziņojumus, jūs varat mūs par to informēt jebkurā laikā, e-pastā saņemtajos tirgzinības ievirzes ziņojumos izmantojot šim nolūkam norādītos līdzekļus vai sekojot atsacīšanās saitei vai, ja ziņojumus esat saņēmis citādākā veidā, šim nolūkam izveidotajā procedūrā noteiktajā kārtībā.

 

Vienas-Reizes Piegādes klientiem viņu debetkartes vai kredītkartes datu glabāšana nav būtiska, lai izpildītu komerciālās attiecības ar EDEN, un tāpēc, ja esat piekritis tam, ka Eden saglabā jūsu kartes informāciju turpmākiem pirkumiem, jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu (sazinoties ar mums kādā no šīs Privātuma politikas 3. nodaļā „AR KO JŪS VARAT SAZINĀTIES UZŅĒMUMĀ EDEN PAR SAVU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?” norādītajiem veidiem. Periodiskas piegādes (Nomas klienta) gadījuma ir nepieciešams, lai EDEN saglabātu un apstrādātu jūsu kartes informāciju (vai bankas datus attiecīgajos gadījumos), ņemot vērā pieprasīto ilgstošo attiecību raksturu un periodisko un sistemātisko pakalpojumu apmaksu.

 

Kādā mērā lēmumu pieņemšana ir automatizēta?

 

EDEN neveic pilnībā automatizētus lēmumu pieņemšanas procesus, lai veidotu, attīstītu vai izbeigtu līgumiskās attiecības ar jums. Ja mēs veiksim šādus procesus konkrētā gadījumā, mēs informēsim jūs par to, izklāstot jūsu tiesības šajā ziņā un ievērojot piemērojamajos tiesību aktos mums noteiktos juridiskos pienākumus.

 

Vai jūs veicat profilēšanu?

 

Lai spētu piedāvāt jūsu interesēm atbilstošus produktus un/vai pakalpojumus un uzlabotu jūsu lietotāja pieredzi, mēs uz sniegtās informācijas pamata varam izveidot „komerciālu profilu”. Taču automatizēti lēmumi netiks pieņemti uz pieminētā profila pamata.

 

8. AR KO MĒS KOPĪGOSIM JŪSU PERSONAS DATUS?

 

Mēs izmantojam, nosūtām un kopīgojam personas datus ar trešajām personām tikai saskaņā ar šajā Privātuma politikā izklāstītajiem noteikumiem. EDEN nepārdod un neiznomā personas datus trešajām personām, un tā izpauž personas datus personām vai organizācijām tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas vai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, ja konkrētajai konkrētās nosūtīšanas veikšanai nav nepieciešams saņemt piekrišanu.

 

Mēs kopīgojam vai sniedzam trešajām personām piekļuvi jūsu personas datiem, ja tas ir nepieciešams kādā no šiem nolūkiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem:

 

a. mūsu piegādātājiem. EDEN izpauž vai sniedz pieeju jūsu personas datiem tādiem uzņēmumiem, kuri uz līguma pamata nodrošina mums pakalpojumus, ja tas ir nepieciešams kādam no šīs Privātuma politikas 7. nodaļā „KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS? DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TO TIESISKAIS PAMATS” izklāstītajiem nolūkiem: IT un tiešsaistes platformu pakalpojumu nodrošināšanai, pasūtījumu un piegādes pārvaldībai, maksājumu apstrādei, e-pastu izsūtīšanai, zvanu centriem, tīmekļa pozicionēšanas pakalpojumiem, mārketingam, tirgus analīzei un reklāmas kampaņu organizēšanai. Ja kādam no šiem pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešama piekļuve jūsu personas datiem, tie tos izmantos tikai tam, lai nodrošinātu mums kādu pakalpojumu saskaņā ar mūsu sniegtajiem norādījumiem. Tāpat mēs pieprasām šiem pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt datu konfidencialitāti, un nodot atpakaļ vai iznīcināt šos datus tad, kad viņiem tie kļūst nevajadzīgi. Daži šādi pakalpojumu nodrošinātāji atrodas ārzemēs, tādēļ jūsu datu nosūtīšanai var būt starptautisks raksturs saskaņā ar 8. nodaļa d) apakšpunktā izklāstīto,

 

b. juridisko pienākumu izpildei. EDEN var izpaust jūsu personas datus tad, kad nosūtīšana ir nepieciešama juridisko pienākumu izpildei, tostarp datu nosūtīšanai kompetentajām iestādēm, tiesnešiem un tiesām. Tas ietver iestāžu izvirzīto prasību izpildi attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu.

 

c. Eden grupas uzņēmumi. EDEN sniedz piekļuvi jūsu personas datiem Eden grupas uzņēmumiem šīs Privātuma politikas 7. nodaļā „KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS?  DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TO TIESISKAIS PAMATS” izklāstītajiem nolūkiem vai, ja tas ir nepieciešams, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai ievērotu likumā noteiktās prasības. EDEN sniedz piekļuvi jūsu personas datiem  Eden grupai piederošajiem uzņēmumiem, kuri nodrošina mums pakalpojumus un pilda datu apstrādātāja funkcijas. Eden grupas uzņēmumi atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un ārpus tās, tādēļ jūsu datu nosūtīšanai var būt starptautisks raksturs saskaņā ar 8. nodaļa d) apakšpunktā izklāstīto. Lai iegūtu papildu informāciju par Eden uzņēmumu grupu un tās struktūru, lūdzam apmeklēt vietni
https://www.edensprings.com/about-us/.

 

d. Starptautiska datu pārsūtīšana. Jūsu dati var tikt izpausti citiem Eden grupas uzņēmumiem un datu apstrādātājiem, kuri atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai ārpus tās. Dažkārt ārpus EEZ esošo valstu tiesību akti nenodrošina tādu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, kāds pastāv EEZ. Taču, ja jūsu personas dati tiks nosūtīti ārpus EEZ, to pārsūtīšanai tiks piemēroti lēmumi par aizsardzības līmeņa pietiekamību vai Eiropas Komisijas pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas.

 

9. KĀDUS PASĀKUMUS MĒS ĪSTENOJAM JŪSU DATU DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANAI?

 

EDEN īsteno pienācīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, lai aizsargātu jūsu personas datus no jebkāda veida ļaunprātīgas izmantošanas, iznīcināšanas, zuduma, nejaušas vai nelikumīgas grozīšanas, izpaušanas vai nesankcionētas piekļuves, tostarp pasākumus, kuri ir nepieciešami, lai novērstu iespējamos datu aizsardzības pārkāpumus.

 

Tīmekļa vietnē darbojas pierakstīšanās sistēma ar lietotājvārdu un paroli, ar kuru privātajai Klientu zonai var piekļūt tikai autorizēti lietotāji. EDEN nekad neizmanto šo informāciju citiem nolūkiem, kas nav pieminētās Klientu zonas uzturēšana, mūsu savstarpējo lietišķo attiecību pārvaldīšana, kā arī Klientu zonā pieejamo pakalpojumu piedāvāšana jums. 

 

Jūs piekrītat saglabāt un izmantot savu lietotājvārdu ar pienācīgu rūpību un piesardzību. Paroles izmantošana ir personiska un tā nav nododama citiem. Tāpat ir aizliegta pat īslaicīga paroles nodošana trešajām personām. Šajā ziņā jums ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu savu paroli, liedzot tās izmantošanu trešajām personām. Attiecīgi jūs esat vienpersoniski atbildīgs par jūsu paroles izmantošanu, un EDEN neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas saistīts ar jūsu paroles ļaunprātīgu izmantošanu.

 

Ja jums ir zināms vai rodas aizdomas par to, ka jūsu paroli izmanto trešās personas vai ka jūsu personas dati, iespējams, tiek ļaunprātīgi izmantoti jeb tiem tiek piekļūts nesankcionēti, lūdzam pēc iespējas ātrāk ziņot mums kādā no šīs Privātuma politikas 3. nodaļā „AR KO JŪS VARAT SAZINĀTIES UZŅĒMUMĀ EDEN PAR SAVU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?” norādītajiem veidiem.  

 

 

10. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

 

EDEN saglabā jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams to mērķu izpildei, kuriem tie tiek vākti, vai līdz brīdim, kad jūs izmantojat savas tiesības dzēst datus vai atsaukt sevis sniegto piekrišanu.

 

Dati tiks attiecīgi dzēsti, ja vien tiesību aktos nav noteikts vai atļauts ilgāks glabāšanas termiņš (piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības); šajā gadījumā dati tiks saglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.

 

Lai noteiktu atbilstīgu savu datu glabāšanas periodu, mēs piemērojam turpmāk izklāstītos kritērijus.

 

 1. Jūsu pieprasītās informācijas sniegšanai nepieciešamie dati, tostarp produktu un preču cenu piedāvājumi, tiek saglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šādu pieprasījumu apmierināšanai un apstrādei saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu normām un tajās noteiktajiem noilguma termiņiem.
 2. Dati, kuri ir nepieciešami, lai nosūtītu jums apkārtrakstus, tiek saglabāti līdz brīdim, kad jūs atsaucat savu piekrišanu vai informējat mūs par savu vēlmi neturpināt to saņemšanu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu normām un tajās noteiktajiem noilguma termiņiem.
 3. Dati, kuri ir nepieciešami, lai reģistrētos mūsu Klientu zonā, tiek saglabāti līguma ar EDEN darbības laikā, ja vien jūs neatsakāties no privātās zonas abonēšanas, saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu normām un tajās noteiktajiem noilguma termiņiem.
 4. Dati, kuri ir nepieciešami pakalpojumu pieejamībai jūsu mītnes vai atrašanās vietā, tiek saglabāti tik ilgi, cik tas ir absolūti nepieciešams šiem nolūkiem saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu normām un tajās noteiktajiem noilguma termiņiem.
 5. Dati, kas ir saistīti ar EDEN produktu un pakalpojumu iegādi līgumisku attiecību kontekstā, tiek saglabāti līguma ar EDEN pastāvēšanas laikā vai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai realizētu tiesības un izpildītu līgumā ar EDEN noteiktos pienākumus saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu normām un tajās noteiktajiem noilguma termiņiem.
 6. Dati, kas ir nepieciešami, lai apmierinātu jūsu tehniskā atbalsta vai ar EDEN produktiem un pakalpojumiem saistītos pieprasījumus, tiek saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams, šādu pieprasījumu nodrošināšanai saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu normām un tajās noteiktajiem noilguma termiņiem.
 7. Ja jūs piekrītat saņemt tirgzinības ievirzes ziņojumus, jūsu dati tiks saglabāti līdz brīdim, kad jūs atsauksiet savu piekrišanu vai informēsiet mūs par savu vēlmi neturpināt to saņemšanu saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu normām un tajās noteiktajiem noilguma termiņiem.
 8. Dati, kuri tiek nosūtīti darbā pieņemšanas/personāla atlases procesiem, parasti tiek glabāti trīs gadus saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu normām un tajās noteiktajiem noilguma termiņiem.
 9. Ievietojot sīkdatnes jūsu ierīcē, dati tiek uzglabāti saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu normām un kompetento iestāžu ieteikumiem.

 

 

11. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

 

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem jums ir konkrētas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu vākšanu un apstrādi.

 

Šīs tiesības ir izklāstītas turpmāk.

 

 1. Tiesības būt informētām. Jums ir tiesības būt informētam par jūsu personas datu izmantošanu un apstrādi kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā, un informācija ir jānodrošina skaidrā un vienkāršā valodā.

 

 1. Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai mēs apstiprinām to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai mēs nodrošinātu jums piekļuvi pieminētajiem datiem un informācijai par to apstrādi, kā arī lai iegūtu šādu datu kopiju. Mēs nodrošināsim jums jūsu personas datu kopiju par velti, taču pieprasījumiem sniegt papildu kopijas var tikt piemērota saprātīga maksa, ievērojot administratīvās izmaksas. Turpretim mēs varam pieprasīt jums apliecināt savu identitāti vai lūgt jums norādīt papildu informāciju, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu.

 

 1. Labošanas tiesības. Jums ir tiesības pieprasīt neprecīzu, novecojušu vai nepilnīgu savu personas datu labošanu. Tāpat jūs varat pieprasīt savu nepilnīgo personas datu papildināšanu, tostarp iesniedzot papildu paziņojumu.

 

 1. Dzēšanas tiesības. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja cita starpā dati vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kuriem tie tika vākti vai apstrādāti. Taču šīs tiesības nav absolūtas, tādēļ piemērojamajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos EDEN var turpināt glabāt tos pienācīgi nepieejamā veidā.

 

 1. Apstrādes ierobežošanas tiesības. Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kas nozīmē to, ka mēs turpināsim tos glabāt, bet neturpināsim tos apstrādāt, ja vien neiestāsies kāds no šiem apstākļiem:

 

- jūs apstrīdat datu precizitāti periodā, kas ļauj mums pārbaudīt pieminēto datu precizitāti,

- apstrāde ir nelikumīga un jūs iebilstat pret datu dzēšanu, un tās vietā pieprasāt to izmantošanas ierobežošanu,

- EDEN vairs nav nepieciešami dati apstrādes nolūkiem, taču jums tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības,

- jūs esat paudis iebildumus pret datu apstrādi, un tiek pārbaudīts, vai EDEN leģitīmais pamats ir svarīgāks par jūsu pamatu.

 

 1. Datu pārnesamības tiesības. Jums ir tiesības nosūtīt savus personas datus citam datu pārzinim strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Šīs tiesības tiek pielietotas, ja jūsu personas datu apstrādes pamats ir piekrišana vai līguma izpilde, un pieminētā apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

 

 1. Tiesības iebilst: Šīs tiesības ļauj jums iebilst pret savu personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu. Mēs vairs nepiekļūsim jūsu datiem, ja vien nepierādīsim nepārprotamu leģitīmu pamatu to apstrādes nepieciešamībai, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

 

 1. Piekrišanas atsaukuma tiesības. Ja esat sniedzis mums savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei saistībā ar nesenām darbībām (piemēram, lai nosūtītu jums mārketinga ievirzes informāciju), jums jebkurā laikā ir tiesības to atsaukt.

 

 1. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā, kuras kontaktinformācija ir pieejama, sekojot šai saitei: https://www.dvi.gov.lv/lv/

 

Jūs varat īstenot savas tiesības, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi GDPR.Inquiries@edensprings.com, kurā norādīts jūsu vārds, uzvārds un adrese saziņas un pārbaudes nolūkiem un sniegta jūsu pieprasījuma apstrādei nepieciešamā informācija.

 

Ja vēlaties atsaukt savu mārketinga ievirzes ziņojumu saņemšanai sniegto piekrišanu, jūs varat informēt mūs par to jebkurā laikā, izmantojot e-pastā saņemtajos mārketinga ievirzes ziņojumos šim nolūkam norādītos līdzekļus vai sekojot atsacīšanās saitei vai, ja ziņojumus esat saņēmis citādā veidā, šim nolūkam izstrādātajā procedūrā noteiktajā kārtībā.

 

Ja jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai nesamērīgi, jo īpaši to atkārtošanās dēļ, mēs varam piemērot samērīgu maksu, ievērojot attiecīgās administratīvās izmaksas, vai neapmierināt pieprasījumu.

 

Papildu informācija par jūsu tiesībām ir pieejama, sazinoties ar mums kādā no šīs Privātuma politikas 3. nodaļā „AR KO JŪS VARAT SAZINĀTIES UZŅĒMUMĀ EDEN PAR SAVU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?” norādītajiem veidiem.

 
 

12. GROZĪJUMI

 

EDEN var periodiski grozīt šo Privātuma politiku, lai pielāgotos tām izmaiņām, kuras var tikt īstenotas Tīmekļa vietnē attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi vai saskaņā ar tiesību aktos noteikto. Visus šādus atjauninājumus EDEN publicēs Tīmekļa vietnē tad, kad tie tiks ieviesti.